ดร.เอนก หารือความร่วมมือกัมพูชาพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ดร.เอนก หารือความร่วมมือกัมพูชาพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าหารือกับ ฯพณฯ อิท สัมเฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 กระทรวง และอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญเข้าร่วม

ตนได้รู้จักกับท่านรัฐมนตรีอิท สัมเฮง มาก่อนแล้ว ครั้งนี้จึงเป็นการเยี่ยมเยือนฉันมิตร และหารือรายละเอียดความร่วมมือ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ

โดยได้แจ้งว่า อว.ได้ปฏิรูประบบการอุดมศึกษาอย่างก้าวกระโดด เช่น โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ หลักสูตรอบรมเฉพาะทางระยะสั้น หรือ Nondegree เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที และสอดคล้องกับการทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ดร.เอนก หารือความร่วมมือกัมพูชาพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

โดย อว.ยินดีถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะให้กับกัมพูชาในสาขาที่ต้องการ รวมทั้งสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไทยช่วยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูอาชีวศึกษา และให้นักศึกษากัมพูชาเข้าเรียนในประเทศไทย โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตครูอาชีวศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ทั้ง 3 แห่ง

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า อว.พร้อมจะสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ให้นักศึกษาชาวกัมพูชา มาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมกันสร้างบุคลากรของภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง ผ่านทุนการศึกษา รวมทั้งยินดีสนับสนุนการจัดอบรมระยะสั้นในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของบุคลากรของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา และร่วมผลักดันการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ newportspringboatshow.com

UFA Slot

Releated